prać

prać
prać I {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk IIb, piorę, pierze, pierz, prany {{/stl_8}}– wyprać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IIb {{/stl_8}}{{stl_7}}, {{/stl_7}}{{stl_22}}uprać {{/stl_22}}{{stl_8}}dk IIb {{/stl_8}}{{stl_7}}'za pomocą wody i środków rozpuszczających brud, np. proszków, mydła, płynów usuwać brud z tkanin; też: oczyszczać tkaniny z brudu za pomocą samych tylko środków chemicznych': {{/stl_7}}{{stl_10}}Wyprać bieliznę w płatkach mydlanych. Prać płaszcz w pralni chemicznej. Uprać pieluchy. Wyprać skarpety. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}prać II {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk IIb {{/stl_8}}– sprać {{/stl_13}}{{stl_8}}dk IIb, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dotkliwie i długo bić kogoś; okładać, lać': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ale go sprali! Prać kogoś kijem, pięściami. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}prać III {{/stl_13}}{{stl_8}}cz. ndk IIb, pot. {{/stl_8}}{{stl_7}}'strzelać do kogoś seriami, ostrzeliwać kogoś, coś': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prać z armat, dział. żołnierze prali z karabinów maszynowych. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • prac — chi·ro·prac·tic; chi·ro·prac·tor; echo·prac·tic; eu·prac·tic; prac·ti·ca·bil·i·ty; prac·ti·ca·ble; prac·ti·ca·ble·ness; prac·ti·ca·bly; prac·ti·cal·ism; prac·ti·cal·ist; prac·ti·cal·i·ty; prac·ti·cal·ize; prac·ti·cal·ly; prac·ti·cal·ness;… …   English syllables

  • prać — ndk IX, piorę, pierzesz, pierz, prał, prany 1. «usuwać brud z tkanin (bielizny, odzieży itp.) za pomocą wody z dodatkiem środków rozpuszczających brud, np. mydła, proszków, płynów; usuwać zanieczyszczenia z tkanin za pomocą środków chemicznych,… …   Słownik języka polskiego

  • prać — pot. Prać brudy «ujawniać, roztrząsać (publicznie) sprawy osobiste, rodzinne, intymne»: Skoro ktoś od dzieciństwa żył w przeświadczeniu, że brudów nie pierze się publicznie, jak ma przełamać się w gabinecie psychologa czy w grupie terapeutycznej? …   Słownik frazeologiczny

  • prac — I. /præk/ (say prak) adjective Colloquial practice: prac teaching. II. /præk/ (say prak) Colloquial –adjective 1. of or relating to a practicum. –noun 2. → practicum …   Australian-English dictionary

  • PRAC — Petroleum Research Atlantic Canada (Business » Firms) ** Program Review and Assessment Committee (Academic & Science » Universities) * Programa para Ciegos Ancianos (International » Guatemalan) * Productivity Technology Corporation (Business »… …   Abbreviations dictionary

  • prac — practice, practitioner …   Medical dictionary

  • PRAC — abbr. PRODUCTIVITY TECH CORP NASDAQ …   Dictionary of abbreviations

  • prac — • practice, practitioner …   Dictionary of medical acronyms & abbreviations

  • prac´ti|ca|bly — prac|ti|ca|ble «PRAK tuh kuh buhl», adjective. 1. that can be done; capable of being put into practice: »a practicable idea. SYNONYM(S): feasible. See syn. under possible. (Cf. ↑possible) 2. that can be used or crossed over: »a practicable road.… …   Useful english dictionary

  • prac´ti|ca|ble|ness — prac|ti|ca|ble «PRAK tuh kuh buhl», adjective. 1. that can be done; capable of being put into practice: »a practicable idea. SYNONYM(S): feasible. See syn. under possible. (Cf. ↑possible) 2. that can be used or crossed over: »a practicable road.… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”